Podminky užívání

O NÁSLidé, zkušenosti, technologie

  • Tým hypotečních specialistů s mnohaletou praxí
  • Aktuální a prověřené informace
  • Unikátní technologická řešení

Úvod : Podminky užívání

Provozovatelem webových stránek www.gofis.cz všech jejich částí je společnost GOFIS s.r.o. se sídlem Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4, IČ: 015 06 927, zaps. v oddíle C, vložce 207699 vedené u Městského soudu v Praze („GOFIS"). Veškerá práva autorská, licenční a další práva k webovým stránkám, jejich obsahu, grafické podobě, kalkulátorům a ostatnímu obsahu vykonává výhradně GOFIS.

Používání webových stránek je možné pouze způsobem, který je v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a nepoškozování dobrého jména společnosti GOFIS ani osob, jejichž údaje jsou na webových stránkách uvedeny. Využití obsahu webových stránek, použití odkazu na tyto stránky či připojení k jiné webové aplikaci či jinému informačnímu materiálu není možné bez výslovného souhlasu GOFIS (v případě zájmu se prosím obraťte písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na info@gofis.cz).

Pokud využijete na webových stránkách aplikaci, při které budete vyzváni k zadání údajů o své osobě, např. telefonu či e-mailu, na kterém si přejete být kontaktováni, bude společnost GOFIS nakládat s těmito údaji výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty a v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Pokud si po poskytnutí údajů nebudete přát být nadále kontaktováni, stačí zaslat na info@gofis.cz oznámení, že si nadále nepřejete, aby údaje o Vaší osobě byly nadále společností GOFIS využívány, přitom prosím uveďte pro účel Vaší identifikace své jméno, příjmení a datum narození.

Webové stránky a jejich obsah neustále aktualizujeme. Naší snahou je, aby stránky obsahovaly aktuální a přesné informace, což ovšem není vždy možné. Proto, prosím, považujte obsah webových stránek za informativní. Veškeré cenové údaje (úrokové sazby, poplatky, podmínky získání sazby či produktu) jsou údaji, které společnosti GOFIS poskytují spolupracující finanční subjekty (banky, stavební spořitelny, nebankovní poskytovatelé úvěrových produktů a pojišťovny), a proto nemůžeme zaručit úplnou aktuálnost a přesnost informací uvedených na webových stránkách . Berte prosím také na vědomí, že uzavření smlouvy o úvěru je vždy v pravomoci konkrétní zvolené banky, která může stanovit do smlouvy specifické podmínky.

Budeme rádi, pokud nás na případnou nesrovnalost či nepřesnost obsahu webových stránek upozorníte zprávou na kontaktní adrese info@gofis.cz. 

Děkujeme!